TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI 3801D

Giám đốc: Võ Ngọc Sơn – 0903.452.009

P.Giám đốc: Trần Bình Tịnh – 0934.517.800

P.Giám đốc: Phạm Tuấn Anh – 0903.421.180

Địa chỉ: Km 9 tránh Hà Tĩnh, xã Thạch Đài, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Điện thoại: 0239.3858603 Fax: 0239.3856501

Dịch vụ khách hàng: 0239.3858.603

Giờ làm việc:
Thứ 2 – Thứ 6: 07:30 – 11:30 & 13:00 – 17:00
Thứ 7: 07:30 – 11:30

Dịch vụ khách hàng:
8×6

Thông tin trung tâm:

Gửi yêu cầu?